Yhdessä potilaan kanssa

Potilaan osallistaminen omaan hoitoonsa liittyvään päätöksentekoon on tärkeä osa yksilöllistä hoidon valintaa. Tältä verkkosivustolta löydät aiheeseen liittyviä työkaluja sekä vinkkejä tukemaan potilastyötä.

Potilaan osallistaminen

Jaetun päätöksenteon (Shared Decision Making eli SDM) ajatus on se, että potilaan kanssa keskustellaan hänen tilanteestaan ja sairaudestaan sekä hoidon ja lääkkeiden valinnasta niin, että hän kokee aktiivisesti osallistuvansa päätöksentekoon. Potilaalle annetaan tietoa hänen sairaudestaan ja tämän hoidosta sekä siihen liittyvistä vaihtoehdoista. 

Parhaimmillaan jokaisessa potilaskontaktissa kaksi asiantuntijaa kohtaa toisensa. Potilas on oman elämänsä, voimavarojensa, tarpeittensa ja toiveittensa asiantuntija ja lääkäri tai hoitaja tuo kohtaamiseen lääketieteellistä asiantuntemusta. Potilaan annetaan mahdollisuus tuoda esiin hänelle tärkeitä asioita ja tekijöitä, jotka vaikuttavat hoidon toteutumiseen. 

Keskustelun perusteella tehdään potilaan kanssa yhdessä mahdollisimman tehokkaat ja toimivat valinnat kokonaistilanne huomioon ottaen. 

Kuuntele ja katsele

Metodikortti potilaan osallistamiseen: Kolmen keskustelun malli

Lataa tästä metodikortti potilaan osallistamisen tueksi. 

Metodikortti potilaan osallistamiseen: Motivoiva haastattelu

Lataa tästä metodikortti potilaan osallistamisen tueksi. 

Metodikortti potilaan osallistamiseen: SHARE-menetelmä

Lataa tästä metodikortti potilaan osallistamisen tueksi. 

Metodikortti potilaan osallistamiseen: Vaihtoehtoruudukko

Lataa tästä metodikortti potilaan osallistamisen tueksi. 

Satu Brinkmann: potilaan osallistamisen hyödyt

Miten potilaan osallistaminen auttaa potilaan hoitoon sitouttamisessa?

Audio icon Audio icon

Podcast: Life Happens – mitä potilaan osallistaminen on?

Keskustelua potilaan osallistamisesta lääkäri Harri Hietasen kanssa

Boehringer Ingelheim Hoitaja News 1/2020

Lue lisää potilaan osallistamisesta ja siihen löytyvistä apuvälineistä hoitajille tarkoitetusta uutislehdestämme.